Opravy a zprovoznění starého Alberta
.
S otevřením nového Alberta v roce 2002 byla uzavřena stará samoobsluha a od té doby budova chátrá. Na konci roku 2004 se stala MČ NL vlastníkem této budovy. V současné době jsou navrženy dvě varianty řešení. První varianta předpokládá, že projekt připraví obec a nad současnou prodejnou přistaví nájemní obecní byty. MČ počítá s podporou města Brna, případných státních dotací, nebo s finanční spoluúčastí budoucích nájemníků. Druhá varianta znamená nalezení partnera - investora přestavby. MČ vloží do projektu hodnotu budovy a pozemků - získá tak odpovídající počet bytů. Obec obě varianty zatím zvažuje. Prozatím bude budova na dva roky pronajata zájemci, který po provedení základních oprav bude v objektu provozovat činnost, která nebude rušit okolní bydlení. V případě, že návrh zastupitelstvo odsouhlasí, bude budova opravena a zprovozněna již během prázdnin.
.
Zdroj: Lískáček - Zpravodaj MČ Brno - NL. vydavatel - Rada MČ Nový Lískovec, číslo 6, 2005
...